Visitors from a Germany company

Hình ảnh và bài tường thuật những sinh hoạt của du khách tại Memento

Visitors from a Germany company

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 3 03, 2011 11:29 am


Thursday , Mars 3 , 2011
A group of visitors coming from a company in Germany arrived at Memento Resort lo learn how to cook Vietnamese food such as : spring rolls , rice pancake (bánh xèo) .

Hình ảnh

Hình ảnh
Everything is ready for the training course " making spring rolls and rice pancake ( bánh xèo )

Hình ảnh
The first bicycle rider arrives at the front yard of Memento

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
The bicycling group including more than 30 riders , spend the whole morning to visit the countryside of Diên Khánh district.
Finally they arrive at Memento to practise cooking Vietnamese foods.

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
Some of them take pictures of the monkey pet .

Hình ảnh

Hình ảnh
Walking around the fishing pond

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
The tourist guide is explaining how to cook the spring rolls

Hình ảnh
Some of the visitors are buying drink from the mini bar .

Hình ảnh

Hình ảnh
The chef cook is demonstrating .

Hình ảnh
The tourist guide is translating into English.

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
Some visitots are practicing the cooking

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
The two young Asian man and lady come from Jakarta Indonesia

Hình ảnh
The training course is finished . They sat eating what they have done .

admin
Site Admin
 
Bài viết: 85
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 10 29, 2010 10:26 am

Quay về Những sinh hoạt của du khách tại Memento (Visitor's activities at Memento)

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron