Chung cư A1CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư VP2VP4 Bán đảo linh đàm | Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh | Chung cư New Skyline Văn Quán

B?n ??
Thứ bảy, 09 Tháng 8 2008 14:49
There are no translations available.

V? tr: Trn ???ng ?i t? Nha Trang ln huy?n Khnh V?nh v ? L?t.

1. ??n tr??ng THCS Nguy?n Du , r? bn tri vo con ???ng Thnh h?i, theo b?ng ch? d?n , ?i th?ng 1km r?i r? tay ph?i kho?ng 800m th ??n Memento.

2.??n cy x?ng x Din l?c (cch Nhatrang 15km ) r? vo con ???ng lng (Ging H??ng) pha bn tri theo b?ng ch? d?n s? ??n Memento

3. ???ng b?t ??u t? C?u Lng QL1A ln ?alat ( ch?a khnh thnh ).T? C?u Lng ?i kho?ng 3km , r? tay ph?i theo b?ng ch? d?n s? ??n Memento.

V? tr, h??ng d?n ???ng ?i

Cch Si gn 450 km
Cch sn bay Cam ranh 35 km
Cch thnh ph? Nha trang 15 km v? h??ng Ty
T? thnh ph? Nha trang ?i theo h??ng Ty kho?ng 10km ??n th? tr?n Thnh (huy?n Din khnh), ti?p t?c ?i qua c?a ?ng v c?a Ty Thnh Din khnh kho?ng 4km ??n thn Thanh minh , x Din l?c. C 2 ???ng ?i vo Memento:
T? tr??ng THCS Nguy?n Du , qu?o tri theo ???ng Thnh H?i , ?i kho?ng 800m g?p chi?c c?u xi m?ng , r?i qu?o ph?i theo ???ng v? thn L?c l?i , ?i kho?ng 500m th ??n Memento.
T? Cy X?ng Din L?c ?i ti?p 50m v qu?o tri theo ???ng Cy Vn H??ng;qua kh?i c?u xi m?ng, ??n ng 3 Mi?u Ging r? tri, ?i kho?ng 200m ti?p t?c r? tri s? ??n Memento Country Home.
???ng Xa l? Nhatrang - Thnh Din Khnh - Dalat hi?n ?ang lm ch?a khnh thnh.

M?i xem nhi?u bi t??ng thu?t & hnh ?nh , thng tin du l?ch , tin t?c tours trong m?c "Di?n ?n"

 
You are here  :