Chung cư A1CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư VP2VP4 Bán đảo linh đàm | Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh | Chung cư New Skyline Văn Quán

D?ch v?
Thứ bảy, 09 Tháng 8 2008 23:46
There are no translations available.

Spa

Cc cng ??an spa ??u ???c th?c hi?n ngai tr?i, d??i gin cy, nh chi tre, bi c? trong v??n. Nguyn li?u t? thin nhin nh? b? k?t, chanh, d?a leo, l d?a, s?,... Cc cng ??an spa bao g?m:

G?i ??u, massage m?t, ??p m?t n?
Ngm b?n n??c nng b?ng h??ng li?u thin nhin, t?m vi sen
Xoa bp ton thn
Lm mng tay, chn.

?n u?ng

Memento ph?c v? nh?ng mn ?n Vi?t Nam v?i nhi?u mn ?n ngon ??a ph??ng, v?i nh?ng cch b? tr th v?: nh?ng gnh hng rong, gi?i kht trong chi l, cc mn n??ng ngai tr?i, bn ?n d??i nh?ng tn l cy rm mt, hay ?n t?i ?n c?y ng?m tr?ng sao trong ti?ng nh?c nh? nhng lng m?n.

Qu khch c th? yu c?u s?p x?p bn ?n t?i b?t c? n?i no ty thch

Nh b?p ph?c v? t? 6:00 ??n 21:00. Th?i gian ph?c v? cc b?a ?n:
+ ?i?m tm: t? 6:00 ??n 10:00
+ ?n tr?a: t? 11:30 ??n 14:00
+ ?n chi?u: t? 18:00 ??n 21:00
+ Bar: t? 19:00 ??n 24:00

Memento Bar
Ph?c v? c? ngy

Cu c mi?n ph
(Tnh ti?n n?u mang v? ho?c yu c?u ch? bi?n)

Gi?t ?i
T? ch?c ti?c ??i h? trai/gi ho?c ti?c ?m c??i
Ti?c sinh nh?t
Ti?c lin hoan cu?i n?m hay nh?ng d?p l?

Xin m?i xem nhi?u bi t??ng thu?t & hnh ?nh , thng tin du l?ch , tin t?c tours trong m?c "Di?n ?n"

 
You are here  :