Chung cư A1CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư VP2VP4 Bán đảo linh đàm | Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh | Chung cư New Skyline Văn Quán

Thứ tư, 13 Tháng 8 2008 05:33
There are no translations available.

Lo?i phng

S? l??ng phng

Gi phng

Nh tranh

9

1.000.000 VND/phng

Nh x?a

5

800.000 VND/phng
Gi phng bao g?m

 • N??c u?ng cho ?n.
 • B?ng gi trn dnh cho hai khch ? chung phng
 • Thm m?t khch ? cng phng, tnh thm 150.000 VND
 • Quy ??nh cho tr? em ? cng phng:
  • Tr? em d??i 10 tu?i s? ???c mi?n ti?n phng khi ? cng phng
  • Tr? em10 tu?i tr? ln ? cng phng s? ???c tnh nh? ng??i l?n
 • Nh?ng quy ??nh chung:
  • Th?i gian nh?n phng: 14:00 chi?u
  • Th?i gian tr? phng:12:00 tr?a

Nh?ng d?ch v?

 • Xe ??a ?n:
  - T? sn bay Cam ranh: 600.000 VND/chuy?n
  - T? TP.Nha trang:300.000 VND/chuy?n
 • T?m h? b?i mi?n ph.
 • T?m vi sen ngai tr?i vcu c mi?n ph khng gi?i h?n th?i gian
 • ??t bn ?n ngoi v??n mi?n ph theo yu c?u c?a Qu khch
 • Chi?un?m trn c? mi?n ph
 • Bida mi?n ph
 • ??t v my bay, xe, tu.

??t phng v hu? ??t phng

Qu khch c yu c?u ??t phng ho?c c?n cung c?p thng tin v? Memento, xin vui lng lin h?:

??t c?c

 • ?? ??m b?o quy?n l?i cho Qu khch v t?o ?i?u ki?n thu?n l?i trong vi?c qu?n l c?a chng ti, Qu khch vui lng ??t c?c tr??c m?t kho?n ti?n b?ng 1 ?m l?u tr ngay khi Qu khch yu c?u ??t phng
 • Chng ti c th? hu? b? vi?c ??ng k phng c?a Qu khch n?u x?y ra nh?ng tr?c tr?c trong vi?c chuy?n ti?n t? pha Qu khch
 • Xin m?i xem nhi?u bi t??ng thu?t & hnh ?nh ,thng tin du l?ch , tin t?c tours trong m?c "Di?n ?n"
 
You are here  :