Chung cư A1CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư VP2VP4 Bán đảo linh đàm | Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh | Chung cư New Skyline Văn Quán

Trang ch?
Thứ ba, 12 Tháng 8 2008 16:26
There are no translations available.

T?a l?c t?i vng ?ng nam c?a mi?n Trung Vi?t nam, khu du l?ch nh qu Memento Country Home ???c xy d?ng d?a trn di s?n c?a ng??i x?a ?? l?i cch nay trn 70 n?m. Nh?ng mi nh tranh vch ??t ???c xy d?ng thm cung c?p cho Qu khch s? yn bnh trong m?t khng gian mi?n qu bnh d?.

T?i Memento, m?i sinh h?at hng ngy ??u tr? nn th v? h?n!!

Th? gin

T?i Memento Country Home, Qu khch c th? t?n h??ng khng kh trong lnh v t?nh l?ng tuy?t ??i c?a mi?n qu Trung b? v?i bi c? r?ng xanh bi?c, ti?ng chim ht lu lo, chm trong gi?c ng? tuy?t v?i trong nh?ng mi nh tranh vch ??t v ti?ng g gy ?nh th?c vo m?i bu?i sng. Nh?ng d?ch v? th? gin mang tnh ??ng n?i: cu c, d?ch v? spa v?i nguyn li?u t? thin nhin, th? gin trn bi c? r?ng, b?i l?i t?i h? b?i , t?m vi sen ngoi tr?i, hay ng? vng trong ti?ng k?o k?t c?a r?ng tre xanh; nh?ng mn ?n mang h??ng v? mi?n qu v?i cch ph?c v? ?n u?ng b?ng nh?ng gnh hng rong hay d??i nh?ng bng cy rm mt. V bu?i t?i, qu khch c th? vui ch?i trong qun bar ngoi tr?i; hay ?n t?i bn nh ?n c?y trong ti?ng nh?c m d?u lng m?n, hay khoan khoi n?m th? mnh trn c? ng?m tr?ng sao, nghe ti?ng ?ch nhi ku.

Tham quan

Cc chuy?n tham quan bao g?m c? mi?n ??ng qu, ni r?ng v thnh ph? Nha trang. B?n s? c?m th?y r?t th v? khi ng?m nhn nh?ng cnh ??ng la bt ngt, d?o quanh lng xm v xem nh?ng ng??i nng dn ch?t phc ?ang lm cng vi?c ??ng n th??ng nh?t. Ng??c ln vng ni Khnh v?nh, b?n s? t?n h??ng c?nh quan hng v? c?a m?t vng r?ng ni hoang s?, vng v?y b?i l?i tho?i mi t?i thc Yangbay. Xui v? thnh ph? Nha trang ?? tham quan nh?ng th?ng c?nh ??p v t?m bi?n, xa h?n n?a l nh?ng hn ??o th? m?ng.

Ring m?t gc tr?i

Khng gian yn t?nh t?i Memento r?t thch h?p cho tu?n tr?ng m?t, hay cho nh?ng ng??i ?ang yu. B?a ?n t?i bn nh n?n lung linh, d??i b?u tr?i ??y sao v trong ti?ng nh?c m d?u. D?ch v? spa s? gip b?n c ???c m?t k? ngh? tr?n v?n t?i Memento.

M?i xem nhi?u hnh ?nh , bi t??ng thu?t , thng tin du l?ch , tin t?c tours trong m?c " Di?n ?n"

 
You are here  :